Sau cuộc nhậu chúng tôi đi hát và tất cả bạn bè đều say khướt trừ cô đồng nghiệp xinh đẹp