Ngày em mặc áo cưới cũng là ngày cho anh địt lần cuối

Ngày em mặc áo cưới cũng là ngày cho anh địt lần cuối
Ngày em mặc áo cưới cũng là ngày cho anh địt lần cuối