Eimi Fukada tập luyện cùng người hâm mộ khi đến thăm Việt Nam