Anh hùng cứu e gái đơn thân và nhận ngay cái kết đẹp