Chàng trai bất ngờ có người yêu khi cứu chú thỏ bị bỏ rơi