Bác sĩ già biến thái lợi dụng khám bệnh để hiếp dâm nữ sinh